Các bóng hồng khoe dáng tại VMS 2019

08:32 | 24/10/2019

Cùng Banotore.com ngắm dàn người mẫu chân dài khoe dáng bên các mẫu xe ô tô mới tại Triển lãm Ô tô Việt Nam (VMS) 2019.

Các bóng hồng khoe dáng tại VMS 2019sd

Các bóng hồng khoe dáng tại VMS 2019sdg

Các bóng hồng khoe dáng tại VMS 2019 sdgg

Các bóng hồng khoe dáng tại VMS 2019 1a

Các bóng hồng khoe dáng tại VMS 2019 2a

Các bóng hồng khoe dáng tại VMS 2019 3a

Các bóng hồng khoe dáng tại VMS 2019 4a

Các bóng hồng khoe dáng tại VMS 2019 5a

Các bóng hồng khoe dáng tại VMS 2019 6a

Các bóng hồng khoe dáng tại VMS 2019 6a

Các bóng hồng khoe dáng tại VMS 2019 7a

Các bóng hồng khoe dáng tại VMS 2019 8a

Các bóng hồng khoe dáng tại VMS 2019 9a

Các bóng hồng khoe dáng tại VMS 2019 10a

Các bóng hồng khoe dáng tại VMS 2019 11a

Các bóng hồng khoe dáng tại VMS 2019 12a

Các bóng hồng khoe dáng tại VMS 2019 13a

Các bóng hồng khoe dáng tại VMS 2019 14a

Các bóng hồng khoe dáng tại VMS 2019 15a

Các bóng hồng khoe dáng tại VMS 2019 16a

Các bóng hồng khoe dáng tại VMS 2019 18a

Các bóng hồng khoe dáng tại VMS 2019 19a

Các bóng hồng khoe dáng tại VMS 2019 20a

Các bóng hồng khoe dáng tại VMS 2019 21a

Các bóng hồng khoe dáng tại VMS 2019 22a

Các bóng hồng khoe dáng tại VMS 2019 23a

Các bóng hồng khoe dáng tại VMS 2019 23a

Các bóng hồng khoe dáng tại VMS 2019 24A

Các bóng hồng khoe dáng tại VMS 2019 25A

Các bóng hồng khoe dáng tại VMS 2019 26A

Các bóng hồng khoe dáng tại VMS 2019 27A

Các bóng hồng khoe dáng tại VMS 2019 28A

Các bóng hồng khoe dáng tại VMS 2019 29A

Các bóng hồng khoe dáng tại VMS 2019 30A

Các bóng hồng khoe dáng tại VMS 2019

Xem thêm: Honda Accord 2020 ra mắt tại VMS 2019, giá hơn 1,3 tỷ đồng

Nguồn: ĐN-DDDN

Tin rao theo hãng

Tin đã lưu (0)
Mở gian hàng miễn phí trên Banotore