Người mất giấy hẹn có được cấp giấy phép lái xe ô tô?

17:15 | 15/09/2018

Nếu người được trao giấy hẹn nhưng đánh mất vẫn được cơ quan quản lý cấp giấy phép ô tô. Tuy nhiên, trường hợp này cần có bản tường trình của người mất để xử lý đúng quy định.

Chủ phương tiện đã đăng ký giấy phép lái xe ô tô sẽ được Sở Giao thông tại địa phương trao cho giấy hẹn với nội dung thể hiện đầy đủ các thông tin cá nhân, phương tiện và thời gian và địa điểm nhận giấy phép lái xe.

Người mất giấy hẹn có được cấp giấy phép lái xe ô tô? 1

Người mất giấy hẹn có được cấp giấy phép lái xe ô tô?

Nếu chủ phương tiện đã được trao giấy hẹn nhận giấy phép lái xe ô tô nhưng làm mất thì vẫn được trả giấy phép. Căn cứ vào khoản 2, Điều 21, Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc giải quyết hồ sơ, kết quả bị sai, bị thất lạc, bị mất hoặc bị hư hỏng và trong chậm trả kết quả:

Nếu hồ sơ bị thất lạc, bị mất, bị hư hỏng trong thời gian đợi giải quyết thủ tục hành chính thì cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan có trách nhiệm phối hợp với tổ chức, cá nhân giữ hồ sơ, giấy tờ bị mất, bị hư hỏng hoặc bị thất lạc và cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để giải quyết. Xác định cơ quan, tổ chức, cá nhân đã làm mất, hư hỏng, thất lạc hồ sơ để các định người phải chi trả các chi phí phát sinh trong việc xin cấp lại hồ sơ, giấy tờ, các trách nhiệm khác có liên quan đồng thời xin lỗi tổ chức, cá nhân về sự cố này.

Căn cứ vào mức độ thiệt hại của việc làm mất, hư hỏng, thất lạc hồ sơ liên quan của tổ chức, cá nhân sẽ xử lý theo quy định pháp luật.

Do đó, khi làm mất hoặc thất lạc giấy hẹn nhận giấy phép lái xe, chủ phương tiền phải nhanh chóng liên hệ với cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp giấy phép lái xe để tường trình lại sự việc và xử lý theo quy định.

Nguồn: banxehoi.com

Tin đã lưu (0)
Mở gian hàng miễn phí trên Banotore
Vay mua xe - topbank.vn
Vay mua xe - topbank.vn